İngilizce Seviye Tespit Sınavı

İngilizce öğrenme ve İngilizce konuşma günümüzde en çok istenen bilgilerden ama uygulanamayan alanlardandır. Peki, İngilizce konuşmak için en ideal yol nedir. En ideali, etrafınızda o dili konuşan insanların olmasıdır. Yanınızda Türk olursa Türkçe konuşursunuz. Ama kendi anadilinizden kimse olmazsa İngilizce kullanmaya mecbur kalırsınız. Mecburiyette sizin İngilizcenizi geliştirir. İngilizcenin konuşulduğu ülkede bir süre bulunmak, İngilizceyi inanılmaz geliştirir. Konuşulan dil sizin öğrenmeye çalıştığınız dil olduğunda ve işlerinizi yapmak için o dilde konuşmak zorunda kaldığınızda, dilinizi geliştirmeniz kolaylaşır. Karşınızdaki yabancıların sizi anladıklarını hissettiğinizde özgüveniniz yerine gelir ve üzerinizdeki utangaçlığı atarak konuştuğunuz dile daha çok hâkim olabilirsiniz. Gramer konularının ve dilbilgisi yapılarının fazlaca olması öğrenmeyi zorlaştırmaktadır. Aslında İngilizce kurslarının sıkıcılığı da buradan gelmektedir. Etrafınızda İngilizce konuşan biriyle mi öğrenmek istersiniz? Yoksa oturduğunuz yerde kurallar ezberlemek mi? Gramer yapısının Türkçeden farklı olması, kelime hazinesinin çok fazla olması, ezberlemekte sorunların yaşanması, okullarda sınavlara yönelik bir dil eğitimi verilmesi, yaşanılan çevrede pratik yapma imkânının olmaması, motivasyoneksikliği gibi sorunlar herkesin başından geçen ve aşılması mümkün olan sorunlardır. Önemli olan inanmak ve özgüvenli olmaktır.

Dili öğrenirken en önemlisi nereden başlayacağını bilmektir. Peki bunu nasıl bileceğiz? İngilizce Seviye Tespit Sınavı bu konuda yardımcı olmaktadır. Bu seviyeler, elementary, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate ve advancedseviyeleridir. Elementary seviyesinde kişisel ayrıntılar, günlük rutin, istek ve gereksinimler, bilgi sorma gibi somut gereksinimleri gidermek için kısa, günlük ifadeler üretebilir. Pre-intermediate seviyesinde içeriği sezilebilen günlük olaylarla başa çıkmasını sağlayacak temel düzeyde dil bilgisine sahiptir. Yine de genellikle konuşurken oluştururken durup sözcük aramak zorunda kalacaktır. Intermediate seviyesinde önceden kestirilemeyen durumları betimlemek, bir fikrin ya da sorunun ana noktasını kabul edilir bir doğrulukla açıklamak ve müzik ve film gibi soyut ya da kültürel konularda düşüncesini ifade etmek için yeterli dil düzeyine sahiptir. Upper-intermedia ise söylemek istediğini çok fazla sınırlamaksızın kendini açıkça ifade edebilir. Fazla sözcük aramadan, bazı bileşik tümce yapılarını kullanarak anlaşılır betimlemeler yapabilmeye, görüşünü açıklayabilmeye, tartışma geliştirebilmeye yetecek düzeyde dil bilgisine sahiptir ve son olarak advanced seviyesinde artık neredeyse bir nativespeaker kadar iyi İngilizce bilmektedir. Gittiği her yerde kolaylıkla konuşabilen, duyduğunu anlayan, istediği her konuda yazabilen ve okuyabilen seviyeye gelmiştir. Bu son aşamadır. Zaten kişinin kendine olan güveni yeterlidir. Her bir seviyeyi atlayabilmek için çeşitli sınavlara girmek gerekir. Sınavlara girdikçe zaten tekrar etmiş ve arayı soğutmamış olunur. Sınava geçmeniz durumunda bir sonraki kura geçebilirsiniz. Önemli olan kendine güvendir. Kendinizi neye inandırırsanız o şekilde öğrenirsiniz. Dilin içine girerseniz, dil size kapısını sonuna kadar açar. Yeter ki onunla ilişkinizde samimi olmayı öğrenin.