600 yıllık Osmanlı Devletin de, zenginler çoğu zaman zekat ve sadaka verecek fakir insan bulamamışlardır.

Metin Saraç 0 55 23 Mart 2014