WordPress Custom Type Kullanımı ve Temaya Eklenmesi

WordPress Custom Type Nedir ?

Custom Type Wordpress Admin Panelinize Bir Sekme Ekleme işini görür, Yalnız bu sekmenin ne işe yaradığı sizin yaratıcılığınıza bağlıdır, Sekme Tamamen Yazılar sekmesi Gibi olup kendi kategorilerini,etiketlerini,öne çıkarılmış görselini,yorum alanını vs gibi tüm özellikleri kullanabilmektedir.

Örnek Verecek Olursak

Benim Sitemin Anasayfasında Bulunan Slider Şeklinde ki sabit yazı alanını yapabilmek için Custom_Type özelliğine başvurdum wordpress Custom Type nasıl mı kullanılır beraberce öğrenelim.

Görselimiz

wordpress-post-type

Kodlar

Kullanımı Verilen Kodları  Temanız functions.php içerisine ekliyorsunuz.

add_action( 'init', 'register_cpt_sabit_yazi' );

function register_cpt_sabit_yazi() {

$labels = array(
'name' => _x( 'Sabit Yazı', 'sabit_yazi' ),
'singular_name' => _x( 'Sabit Yazı', 'sabit_yazi' ),
'add_new' => _x( 'Sabit Yazı Ekle', 'sabit_yazi' ),
'add_new_item' => _x( 'Yeni Sabit Yazı Ekle', 'sabit_yazi' ),
'edit_item' => _x( 'Sabit Yazıyı Düzenle', 'sabit_yazi' ),
'new_item' => _x( 'Yeni Sabit Yazı', 'sabit_yazi' ),
'view_item' => _x( 'Sabit Yazıyı Görüntüle', 'sabit_yazi' ),
'search_items' => _x( 'Sabit Yazı Ara', 'sabit_yazi' ),
'not_found' => _x( 'Sabit Yazı Bulunamadı', 'sabit_yazi' ),
'not_found_in_trash' => _x( 'Çöp Kutusunu Boşalt', 'sabit_yazi' ),
'parent_item_colon' => _x( 'Sabit Konu Hiyerarşisi:', 'sabit_yazi' ),
'menu_name' => _x( 'Sabit Yazı', 'sabit_yazi' ),
);

$args = array(
'labels' => $labels,
'hierarchical' => true,
'description' => 'Sabit Yazı',
'supports' => array( 'title', 'editor', 'excerpt', 'author', 'thumbnail', 'trackbacks', 'custom-fields', 'comments', 'revisions', 'page-attributes' ),
'taxonomies' => array( 'category', 'post_tag', 'page-category' ),
'public' => true,
'show_ui' => true,
'show_in_menu' => true,

'menu_icon' => 'siteadresi/menu_resmi/_star.png',
'show_in_nav_menus' => true,
'publicly_queryable' => true,
'exclude_from_search' => false,
'has_archive' => true,
'query_var' => true,
'can_export' => true,
'rewrite' => true,
'capability_type' => 'post'
);

register_post_type( 'sabit_yazi', $args );
} 

Aslında işlemimiz burada sona ermekte Artık paneliniz de yeni sekmeniz mevcut bu sekmeyle birlikte dilediğiniz özelliği kullanabilirsiniz bu size kalmış.

2.Aşama Custom Type Özel sayfanızda veya istediğiniz sayfada listeleme Nasıl Yapılır ?

Örnek Döngümüz bu şekilde olmalı.

<?php

$args=array(
'post_type' => 'sabit_yazi',
'posts_per_page' => -1,
'services_rendered' => $client2
);
$loop = new WP_Query($args); ?>

<?php while ($loop->have_posts()) : $loop->the_post(); ?>

<li><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>

<?php endwhile; ?>

Gerekli alanları Kendinize göre düzenleyerek yeni bir sekme oluşturup o sekmenin yazılarını listeleyebilirsiniz.

3- Son Aşama

Aslında bu aşamayı kullanmayabilirsiniz.

İşlemleri yaptınız ve artık Custom Type kullanıyorsunuz fakat hali hazırda bulunan single.php dosyanız sizi tatmin etmiyor. Bu durumda single-sabit_yazi.php adında bir .php dosyası oluşturup tema içerisine gönderdiğiniz vakit Custom Type sekmenize özel yazı sayfasını oluşturabilirsiniz.

İşlemimiz Tamamdır.
Geliştirmek Sizin Elinizde Kolaylıklar Dilerim.