WordPress Gelişmiş Arşiv Sayfası Oluşturma

Arşiv Sayfası Nedir ? Ne İşe Yarar ?

Hangi tarihte, hangi içeriği girdiğimizi kullanıcıza ve bize göstermek amacıyla yapılmış görsel yönü güçlü, bir sayfa şablonu, Aynı zamanda google açısından da oldukça önemli yeri bulunan arşiv sayfası tüm web sitelerinde bulunması gerektiğini düşünüyorum sitemap’la işleyiş olarak benzerlik göstermektedir.

Örnek

Kendi sitemden bir örnek vereyim.

https://www.metinsarac.net/arsiv

Kullanım

Öncelikle bu işlemi yapmak için, WordPress Sayfa Şablonu Oluşturma konumu kısaca incelemenizi öneririm 🙂

1.Aşama

Öncelikle arsiv.php adından bir sayfa oluşturup içerisine aşağıda ki kodları ekliyoruz.

<?php /*
Template Name: Ar&#351;iv
*/
?>
<?php get_header(); ?>

   <?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>

		<!-- Page title -->
		<section>
			<div class="page-title">
				<div class="container">
					<div class="row">
						<div class="col-md-5">
							<h3><?php the_title(); ?></h3>
						</div>
						<div class="col-md-7 hidden-sm hidden-xs">
				<div style="float:right;" class="page-title-address" xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#">
<span typeof="v:Breadcrumb"><a href="<?php bloginfo('url'); ?>" rel="v:url" property="v:title">Anasayfa</a></span><i class="fa fa-angle-right"></i>
<span typeof="v:Breadcrumb"><a href="<?php the_permalink(); ?>" rel="v:url" property="v:title"><?php the_title(); ?></a></span>
</div>
						</div>
					</div>
				</div>
			</div>
		</section> <!-- and Page title -->


		<!-- Blog -->
		<section>
			<div class="blog-post">
				<div class="container">
					<div class="row">

						<!-- Blog post content -->

						<div class="col-md-9">
					

							<div class="blog-item-description">
<?php
$myposts=get_posts('numberposts=-1&orderby=post_date&order=DESC');
foreach($myposts as $post) :
$year = mysql2date('Y-M', $post->post_date);
if($year != $previous_year){
    echo '<li style="list-style:none;"><b>'.$year.'</b>';
}
echo '<li style="list-style:disc;margin-left:3em;"><b>';
the_time('j F');
echo '</b>: <a href="';the_permalink();echo '">';
the_title();echo '</a></li>';
if($year != $previous_year){echo '</li>';}
$previous_year = $year;
endforeach;
?>

							</div>

							

					
	
			
								    

								

						</div>
 <?php endwhile;else : ?>
		<?php endif; ?> 
						<!-- and Blog post content -->
						
<?php get_sidebar(); ?>
						</div> 

					</div>
				</div>
			</div>
		</section>
		<!-- and Blog -->
<?php get_footer(); ?>

2.Aşama

2-1 ) WP-Admin > Sayfalar > Yeni Ekle Diyoruz

2-2) Sayfa özellikleri kısmından şablonu Arşiv seçiyoruz.

2-3) Gerekli diğer sayfa ayarlarını yapıyoruz, yayınla diyoruz.

Örnek

wordpress-arsiv-sayfasi-olusturma

Örnek Arşiv.php  İndir