WordPress Konu içi Sayfalama Yapımı

WordPress Sayfalama Nedir ?

Normalde Eklenti Olarak Kullandığınızda WP-Pagenavi Tarzında kullanım amacı olan fonksiyondur.

Belirlediğiniz Yazıdan Fazlası ikinci sayfada görüntülenmektedir.Bu olay WordPress Sayfalama işlemidir.

Single.php’de Aşağıdaki Kodu Bulunuz.

<?php the_content(); ?>

Altına veya Üstüne Aşağıda ki Kodu Ekleyiniz.

<?php
 	$defaults = array(
		'before'      => '<p>' . __( 'Sayfalar:' ),
		'after'      => '</p>',
		'link_before'   => '',
		'link_after'    => '',
		'next_or_number'  => 'number',
		'separator'    => ' ',
		'nextpagelink'   => __( 'Sonraki Sayfa' ),
		'previouspagelink' => __( 'Önceki Sayfa' ),
		'pagelink'     => '%',
		'echo'       => 1
	);
 
    wp_link_pages( $defaults );

?>

Kodu Ekledikten Sonra Yazı içi Sayfalama Yapmak için nextpage kısa kodunu kullanmamız gerekecektir.

<!–nextpage–>