wp_link_pages() Output (Çıktı)

Daha önce bu ve buna benzer herhangi bir çıktı içeriği paylaşmadım ama tema yapan her kişinin işine yarayacağına emin olduğum çıktı (output) kodlarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım.

Kısaca ne işe yaradığına değinelim.

Output, wordpress sisteminde bulunanan hazır fonksiyonların iç yapısında değişiklik yapmak için kullanılır.

Örnek veriyorum wp_list_pages(); fonksiyonunu web sitenize direk olarak eklemeniz halinde

  • Sayfa – 1
  • Sayfa – 2
  • Sayfa – 3

olarak gelmektedir.

<li> tagları içinde gelen bu fonksiyonları tasarımınıza göre <span> tagları içinde göstermek istiyorsunuz bu şekilde aşağıda vericeğim kodları gerekli alanlara eklemeniz halinde, <li> tagı içeren sayfa kodunu <span> tagı ile değiştirip temanıza uygun hale getirebilmeniz mümkün.

 

Adım – 1 (Function.php Dosyasıne ekleyiniz)function custom_wp_link_pages( $args = '' ) {
	$defaults = array(
		'before' => '<p id="post-pagination">' . __( 'Pages:' ), 
		'after' => '</p>',
		'text_before' => '',
		'text_after' => '',
		'next_or_number' => 'number', 
		'nextpagelink' => __( 'Next page' ),
		'previouspagelink' => __( 'Previous page' ),
		'pagelink' => '%',
		'echo' => 1
	);

	$r = wp_parse_args( $args, $defaults );
	$r = apply_filters( 'wp_link_pages_args', $r );
	extract( $r, EXTR_SKIP );

	global $page, $numpages, $multipage, $more, $pagenow;

	$output = '';
	if ( $multipage ) {
		if ( 'number' == $next_or_number ) {
			$output .= $before;
			for ( $i = 1; $i < ( $numpages + 1 ); $i = $i + 1 ) {
				$j = str_replace( '%', $i, $pagelink );
				$output .= ' ';
				if ( $i != $page || ( ( ! $more ) && ( $page == 1 ) ) )
					$output .= _wp_link_page( $i );
				else
					$output .= '<span class="current-post-page">';

				$output .= $text_before . $j . $text_after;
				if ( $i != $page || ( ( ! $more ) && ( $page == 1 ) ) )
					$output .= '</a>';
				else
					$output .= '</span>';
			}
			$output .= $after;
		} else {
			if ( $more ) {
				$output .= $before;
				$i = $page - 1;
				if ( $i && $more ) {
					$output .= _wp_link_page( $i );
					$output .= $text_before . $previouspagelink . $text_after . '</a>';
				}
				$i = $page + 1;
				if ( $i <= $numpages && $more ) {
					$output .= _wp_link_page( $i );
					$output .= $text_before . $nextpagelink . $text_after . '</a>';
				}
				$output .= $after;
			}
		}
	}

	if ( $echo )
		echo $output;

	return $output;
}

Adım – 2 (Eklemek istediğiniz Yer)

 <?php custom_wp_link_pages(); ?>